กรุงเทพฯและปริมณฑล

 

1.โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน

ความคืบหน้า :  ผ่านความเห็นชอบ EIA แล้ว  เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

ตะวันตก มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) และมีทางขึ้น-ลงที่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.13+000 ของถนนพระรามที่ 2  ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนอง จากนั้นซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระรามที่ 3 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ระยะทาง 18.7 กม.

 

ลักษณะแนวสายทาง เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่ 2 จนถึง ด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนอง จากนั้นซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระรามที่ 3 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่  โดยช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร (ทิศทางละ 4 ช่องจราจร) ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9   ซึ่งทางขึ้น-ลง มีจำนวน 7 แห่ง   ส่วนอัตราค่าผ่านทาง 60 /120 / 180 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ/6-10 ล้อ/มากกว่า 10 ล้อ(ตามลำดับ)

 

2.โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2  และ  E-W Corridor

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อทบทวนการศึกษาความเหมาะสมฯ และออกแบบรายละเอียดของโครงการ 

โดยแนวเส้นทางของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ช่วงจากแยกเกษตรศาสตร์ ไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชและทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือ Motorwayนั้น   มีจุดเริ่มที่ใกล้แยกเกษตรศาสตร์ แนวสายทางซ้อนทับบนเกาะกลางถนนเกษตร-นวมินทร์ของกรมทางหลวง ถึงถนนนวมินทร์ สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่(Motorway)   ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) www.exat.co.th

3.โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก

ความคืบหน้า : งานก่อสร้างในแนวตะวันออก-ตะวันตก และสะพานกลับรถได้แล้วเสร็จ  ขณะนี้อยู่ระหว่างงานก่อสร้างถนนในแนวเหนือ –ใต้  โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561

(แนวเหนือ – ใต้) เริ่มจากทางแยกต่างระดับที่บริเวณจุดตัดระหว่างถนนราชพฤกษ์กับทางหลวงหมายเลข 345 ข้ามคลองพระอุดม โดยอยู่ห่างมาทางด้านทิศตะวันออกของวัดท่าเกวียนประมาณ 300 เมตร เส้นทางจะผ่านพื้นที่นาลอดใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. และแนวเส้นทางตัดผ่านถนนสายเกาะเกรียง-พระอุดม บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านขจีนุช ผ่านคลองบางเดื่อและถนนสายพระอุดม-ปทุมธานี จากนั้นเส้นทางตัดผ่านคลองบางโพธิ์ใต้ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ และเบนไปทางขวาเพื่อเข้าบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 346 โดยตัดผ่านถนนสาย บ.บางหลวง – บ.บุญประดับ แนวเส้นทางตัดผ่านคลองบางหลวง เข้าบรรจบทางหลวงหมายเลข 346 บริเวณทางเลี่ยงเมืองปทุมธานี รวมระยะทางประมาณ 12.3 กิโลเมตร และมีถนนรวมและกระจายการจราจรในแนวตะวันออก-ตะวันตก (CD Road) แยกจากแนวเส้นทางโครงการบริเวณวัดไพร่ฟ้า วางตัวไปทางทิศตะวันตกผ่านพื้นที่เกษตรที่อยู่ระหว่างคลองตันกับคลองบางโพธิ์ใต้ตลอดแนว เข้าต่อเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษกโดยตรง ระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร โดยโครงการแบ่งออกเป็น 4 ตอน 4 สัญญา ดังนี้

 

ตอน NS1 จากทางหลวงหมายเลข 345 – ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า เริ่มจากจุดสิ้นสุดถนนราชพฤกษ์ในปัจจุบัน ที่ทางแยกต่างระดับบริเวณทางหลวงหมายเลข 345 ถึงแยกวัดไพร่ฟ้า โดยมีงานก่อสร้างทางต่อเชื่อมกับทางแยกต่างระดับเดิมเพิ่มเติม และก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร

 

ตอน NS2 ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ซึ่งเป็นทางแยกต่างระดับเพื่อเชื่อมต่อโครงการในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตกเข้าด้วยกัน ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร

 

ตอน NS3 จากทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า – ทางหลวงหมายเลข 346 เริ่มจาก ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ถึงทางแยกถนนเลี่ยงเมืองปทุมธานี บริเวณทางหลวงหมายเลข 346 โดยมีงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานีเพื่อต่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 346 ระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร

 

ตอน CD Road ถนนรวมและกระจายการจราจร  จาก ถ.กาญจนาภิเษก – ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า เริ่มจากทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าไปบรรจบถนนกาญจนาภิเษก บริเวณสะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ โดยมีงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้เพื่อต่อเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษก และมีสะพานบกข้ามบ่อดินอีกด้วย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ratchaphruek-ns.com/

 คลิกอ่านหัวข้อ Update โครงการลงทุนด้านการคมนาคม ปี 2560
และโครงการที่สำคัญๆ อื่นๆ

Update ข้อมูลล่าสุด 6 พ.ย. 2560

Update ข้อมูลล่าสุด 23 ธ.ค. 2560

Update ข้อมูลล่าสุด 26 ธ.ค. 2560

Update ข้อมูลล่าสุด 27 ธ.ค. 2560

Update ข้อมูลล่าสุด 28 ธ.ค. 2560

Update ข้อมูลล่าสุด 29 ธ.ค. 2560