พลัสจับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ SMART TRASH | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ  กรรมการผู้จัดการ   บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นำทีมผู้บริหารเดินหน้านวัตกรรมเพื่อที่พักอาศัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักหอสมุด ผู้แทน รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดี ในโครงการติดตั้งระบบถังขยะอัจฉริยะ SMART TRASH ต้นแบบ นำร่องใน  8 โครงการ (หัวหิน  6 โครงการ ขอนแก่น 1 โครงการ และอุดรธานี 1โครงการ)  โดย Smart Trash หรือถังขยะอัจฉริยะนี้ ถูกวิจัยและออกแบบโดยคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ที่มุ่งเน้นการให้บริการให้มีคุณภาพและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่พักอาศัยมาให้บริการเพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในแต่ละโครงการสอดคล้องตามแนวคิด “Beautiful Community-ความสุขเริ่มที่บ้าน” เติมเต็มความสุข ความอบอุ่น ที่เกิดจากการใช้ชีวิตในสังคมคุณภาพ