ธอส.โอดมาตรการรัฐปี58-59 กระทบดีมานด์ปี60 ลดลง หลังดูดซับไปก่อนหน้า คาดปี61 ยอดปล่อยสินเชื่อตลาดรวมแตะ 600,000 ล้านบาท โต3-4%  ระบุเอื้อผู้มีรายได้น้อยกำลังซื้อ 1-2 ล้านบาท มีบ้านเป็นของตนเอง

ธอสคาดเป้าปล่อยสินเชื่อตลาดรวมปี61สูง6แสนล้าน โต34 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยในงานสัมมนา”ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล” ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2561” เปิดเผยว่าการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯของภาครัฐปี 2558-2559โดยเฉพาะ 4 เดือนแรกของปี 2559 ปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้สูงถึง 60%  ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยถูกดึงดีมานด์ไปในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รวมไปถึงที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ในตลาดก็ถูกดูดซับไปมากเช่นกัน

 

โดยไตรมาส1/2560 ภาพรวมตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยสามารถปล่อยสินเชื่อไปจำนวน 115,000 ล้านบาท มีการหดตัวลดลงถึงร้อยละ 15 สะท้อนให้เห็นถึงการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงถึงร้อยละ 33 แต่ไตรมาสที่ 2 ก็มีทิศทางที่ดีขึ้น และยิ่งเห็นภาพที่เป็นบวกมากขึ้นในไตรมาส3  คาดว่าทั้งปีนี้การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยน่าจะอยู่ที่ 587,000 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 586,000 ล้านบาท

 

ส่วนปี2561 ก็ต้องพิจารณาจากปัจจัยที่จะขับเคลื่อนที่อยู่อาศัย อย่างปัจจัยบวกก็จะมาจากเศรษฐกิจโลก คาดว่าส่งออกจะดีขึ้น การลงทุนของภาครัฐก็จะชัดเจนมากขึ้น ทิศทางอัตราดอกเบี้ยก็จะปรับเพิ่มแบบช้าๆและอยู่ในระดับต่ำ กำลังซื้อก็ยังมีอยู่ สภาพคล่องก็ยังมีสูง ก็จะสามารถรองรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้มาก

 

โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 ภาพรวมตลาดปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 3-4% โดยธอส.ได้เตรียมสินเชื่อที่เตรียมไว้ 180,000 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการด้วย ซึ่งจะรองรับลูกค้าใน 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มบิสซิเนสและกลุ่มโซเชียล สัดส่วน 60:40 ตามลำดับ โดยเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อของธอส.ยังชัดเจนคือจะมุ่งปล่อยสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยเพิ่มมากขึ้น และต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ในการปรับกฏเกณฑ์รองรับลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อที่จะสามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งผู้มีรายได้น้อยกลุ่มดังกล่าวจะมีความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยได้ประมาณ 1- 2 ล้านบาท/คน ขณะเดียวกันธอส.ก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการใช้ได้ในเร็วๆนี้