โกลเด้นแลนด์ เปลี่ยนรอบบัญชีใหม่ กำไร 9 เดือนทะลุ 12 เดือนของปี 2559กวาดกำไรกว่า 1,086 ล้านบาทมั่นใจรายได้ปี 2560 ตามเป้าหมาย

 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผย ผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2560 – 30 กันยายน 2560 ปีนี้มีเพียง 9 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัทจากเดิมคือวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

สำหรับรอบบัญชีปี 2560 (9 เดือน) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ มีรายได้รวมจำนวน 9,352.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,458.54 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 18% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการเติบโตตามแผนการขึ้นสู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 5 อันดับแรกของประเทศไทย

 

โดยมีกำไรรวม จำนวน 1,086.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.23 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 17% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย์งวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ส่วนนี้รวม 8,069.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,092.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยประสบความสำเร็จทั้งโครงการใหม่ที่เริ่มเปิดขาย และเริ่มโอนในปี 2560 รวมถึง โครงการเดิมที่ยังขาย และโอนได้อย่างต่อเนื่อง

 

ในขณะที่รายได้จากการให้เช่า และบริการในงวด 9 เดือนของปี 2560 จำนวน 636.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188.72 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึง 42% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากอัตราการรับรู้รายได้จากอัตราการเช่าที่สูงขึ้นเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งเปิดใช้งานเพียงแค่    1 ปีเท่านั้น

โกลเด้นแลนด์แจงกำไร9เดือนทะลุกว่า1086ล้านบาท | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ปี 2560 เป็นไปในทิศทางที่ดี บริษัทฯ สามารถทำรายได้รวม 9,352.12 ล้านบาท คิดเป็นกว่า 72% จากเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2560 (ม.ค. – ธ.ค. 2560) รวม 13,000 ล้านบาท โดยในเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2560 นี้ บริษัทฯ ได้เตรียมเปิดโครงการรวม 6 โครงการ แบ่งเป็นทาวน์โฮม 4 โครงการ บ้านแฝด 1 โครงการ และบ้านเดี่ยวอีก 1 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 7,155 ล้านบาท  รวมทั้งปี 2560 บริษัทฯ จะเปิดโครงการแนวราบทั้งสิ้น 14 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการทาวน์โฮม จำนวน 12 โครงการ โครงการบ้านแฝด จำนวน 1 โครงการ และโครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 1 โครงการ

 

นอกจากนี้บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้จากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีผู้เช่าเต็มพื้นที่ บริษัทฯ จึงยังมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้