ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มฯประกาศผล 4 ผู้ชนะเลิศโครงการ “แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017”เผยเปิดโอกาสให้สถาปนิก-นักออกแบบไทยนำเสนอโครงการสู่เวทีโลก ผู้ชนะแต่ละประเภทได้เข้าร่วมแข่งขันกับอีก 45 ประเทศทั่วโลก ในโครงการ “แซง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี ครั้งที่ 11”

 

มร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) หรือTGP ผู้ผลิตยิปซัมรายแรกในประเทศไทยและนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ “แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017”  ซึ่งเป็นการเฟ้นหาโครงการสถาปัตยกรรมชั้นนำของไทยที่ได้รับการตกแต่งภายในด้วยฝ้าและผนังยิปซัมของยิปรอคตลอดตัวอาคาร เพื่อเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานในงานนวัตกรรมยิปซัมระดับโลก โดยได้เสียงตอบรับจากบรรดาช่างรับเหมาตกแต่ง เจ้าของโครงการ ตลอดจนสถาปนิกและนักออกแบบ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก โดยโครงการประกวด แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการประกวดสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการยิปซัมประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อยกย่องผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้อย่างเป็นเลิศ ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานและทักษะในการสร้างสรรค์งานก่อสร้างที่โดดเด่นในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการตกแต่งระดับสากล

 

สำหรับผู้ชนะการประกวดโครงการ “แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017” ประกอบด้วย โครงการชนะเลิศประเภทนวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation & Sustainability) ได้แก่ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยบริษัท คอนไซส์ จำกัด และ บริษัททัสค์ อินทีเรีย จำกัด ,โครงการชนะเลิศประเภทงานปูนฉาบยิปซัม (Plaster) ได้แก่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก โดยบริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด ,โครงการชนะเลิศประเภทงานยิปซัมบอร์ด (Plasterboard) ได้แก่ โรงแรมไอบิส อิมแพ็ค (เมืองทอง ธานี) กรุงเทพ โดยบริษัท บวิค-ไทย จำกัด และโครงการที่ชนะเลิศประเภทอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย (Non-Residential) ได้แก่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยบริษัท ฤทธา จำกัด

 

“เราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประกวดโครงการ แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ ปี 2560 นี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในแต่ละประเภทซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทั้งในด้านความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ตลอดจนการเลือกใช้โซลูชั่นส์เพื่อสรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรมอันงดงามในประเทศไทย ผลงานการสร้างสรรค์เหล่านี้สำเร็จลงได้ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของยิปรอค ซึ่งแต่ละโครงการล้วนมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ทำให้การประกวดในปีนี้มีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจอีกครั้งต่อทุกภาคส่วนที่ช่วยให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการตัวแทนจากประเทศไทยเหล่านี้จะไปสร้างความสำเร็จในระดับสากลได้ ในการประกวดบนเวทีโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศโปรตุเกส”มร.ริชาร์ด กล่าว

 

ทั้งนี้โครงการ แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ หนึ่งในโครงการประกวดสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการยิปซัมประเทศไทย สามารถดึงดูดโครงการที่มีความโดดเด่นทั้งในประเภทนวัตกรรมและความยั่งยืน งานยิปซัมบอร์ด งานปูนฉาบยิปซัม และอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ได้เป็นจำนวนมาก ผ่านการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านงานยิปซัมและผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาใน 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านทักษะช่างฝีมือ ซึ่งเน้นเรื่องคุณภาพของงานช่างฝีมือและความท้าทายด้านเทคนิคการก่อสร้าง ด้านการปฏิบัติงานของช่างรับเหมา เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ยิปซัมในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ และ ด้านภาพรวมของโครงการ ซึ่งพิจารณาคุณภาพโดยรวมของอาคาร/โครงการ ทั้งในแง่การมอบความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานและความยั่งยืน โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้แทนทั้งจากสภาวิศวกร สมาคมสถาปนิกสยาม สื่อมวลชน และองค์กรธุรกิจเอกชน

 

ด้านพันตำรวจโทบัณฑิต ประดับสุข อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “โครงการ แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี คือหนึ่งในโครงการประกวดสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการยิปซัมประเทศไทย ซึ่งมุ่งค้นหาโครงการก่อสร้างและการตกแต่งที่มีความโดดเด่นในประเทศ และมอบโอกาสแก่สถาปนิกและนักออกแบบของเมืองไทยในการนำเสนอโครงการสู่เวทีระดับโลก ทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานของการออกแบบสถาปัตยกรรมในตลาดก่อสร้างของเมืองไทย การคัดเลือกโครงการเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลกของการประกวดครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก เนื่องจากโครงการที่เข้าประกวดทุกโครงการล้วนมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้ชนะในงานนี้จึงถือเป็นสิ่งยืนยันถึงฝีมือและทักษะของสถาปนิกและช่างรับเหมาติดตั้งของเมืองไทยซึ่งมีมาตรฐานทัดเทียม ไม่แพ้โครงการอื่นจากทั่วโลก”

 

การประกวดดังกล่าวนี้เปิดกว้างสำหรับช่างรับเหมาตกแต่ง เจ้าของโครงการ สถาปนิกและนักออกแบบในประเทศไทยซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ยิปรอคในงานออกแบบที่สวยงามโดดเด่นและแสดงถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวโลก โดยผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับอีก 45 ประเทศทั่วโลก ในโครงการ แซง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี ครั้งที่ 11 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวและดูงาน ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เพื่อเรียนรู้อุตสาหกรรมการก่อสร้างระดับโลก รวมถึงนวัตกรรม โซลูชั่นส์เพื่อความยั่งยืน และโครงการสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามโดดเด่น ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ยิปรอคหรือผลิตภัณฑ์ในเครือแซง-โกแบ็ง