ทาทา สตีล แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เติบโต 17% เมื่อเทียบไตรมาส1พร้อมมั่นใจเศรษฐกิจไทยเติบโต 3.6%

 

มร. ราจีฟ  มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ว่าบริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที่ 2 จำนวน 323,000 ตัน ซึ่งมากกว่าไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2561 ที่ 17%  เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากนั้น บริษัทยังสามารถทำสถิติปริมาณการขายผลิตภัณฑ์เหล็กลวด และเหล็กเส้นตัดและดัดสำเร็จรูปรายไตรมาสได้สูงสุดอีกด้วย ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2561 เป็นจำนวน 5,785 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมาถึง 26%  และ สูงขึ้น 25 % เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

 

(EBITDA) กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ในไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2561 มีจำนวน 432 ล้านบาท สูงกว่าในไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2561 และไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2560 ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ด้านการตลาดที่ดีขึ้น

โรงงาน NTS ยังได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560” ประเภทการบริหารความปลอดภัย และทั้ง NTS และ SCSC ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2560 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน นอกจากนั้นแล้ว SCSC และ SISCO ยังได้รับรางวัล CSR – DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึง SCSC ได้รับรางวัล Kaizen ระดับทอง ประเภทนวัตกรรม ในงาน Thailand Kaizen Award 2017 อีกด้วย ที่สำคัญ ทั้งสามโรงงาน NTS, SCSC และ SISCO ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4: วัฒนธรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดย NTS และ SISCO ได้รับรางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

 

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจนั้น จากการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจ คาดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตขึ้น 3.6 % ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากแนวโน้มสถานการณ์ด้านการค้าที่ปรับตัวดีขึ้น การเติบโตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกช่วยให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้เร็วกว่าที่คาดไว้ในช่วงครึ่งแรกของปี การบริโภคภาคเอกชนยังคงมีการขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ถัดจากนี้การลงทุนในภาครัฐและเอกชนในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์และการก่อสร้างคาดว่าจะดียิ่งขึ้น

 

เกี่ยวกับทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “TSTH” ประกอบด้วยสามบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NTS”) ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด (“SCSC”) ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด (“SISCO”) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาวรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิต เหล็กแท่ง 1.4 ล้านตัน และเหล็กสำเร็จรูป 1.7 ล้านตัน ประกอบด้วย เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลา และเหล็กเส้นตัดและดัดสำเร็จรูป โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายสินค้าทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงส่งออกเหล็กเส้น และเหล็กลวด ไปยังประเทศต่างๆ