ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางคณะพาณิชย์ฯ ได้จัดหลักสูตรปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกครั่ง หลักสูตรจะให้ความรู้ครอบคลุมในทุกมิติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดดเด่นด้านความร่วมมือและแลกเปลี่ยน Know How ทั้งภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่สนใจจะได้รับความรู้เพื่อใช้ในการบริหารงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเตรียมจัดงาน MRE OPEN HOUSE แนะนำหลักสูตรโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Master of Science in Real Estate Business (MRE) รุ่นที่ 18 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.45 – 16.35 น. โรงแรม JW Marriott สุขุมวิท สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนผ่าน www.re.tbs.tu.ac.th