บาเนียฯเผยข้อมูลเว็บไซต์ตั้งแต่ม.ค.59ถึงปัจจุบัน พบมีผู้ใช้งานดูข้อมูลผ่าน ช่องทาง mobile phone มากสุด 68% ขณะที่เวลา 14.00-16.00 น. เป็นช่วงค้นหาบ้านอันดับ1 โดย เชียงใหม่ นครราชสีมา และกรุงเทพฯ ได้รับความสนใจมากสุด ส่วนใหญ่สนใจซื้อบ้านแนวราบราคา 1-3 ล้านบาท ระบุผู้ประกอบการสามารถรวบรวมข้อมูลปรับแผนการตลาดตอบโจทย์ลูกค้า

 

นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย)จำกัด เปิดเผยในงานสัมมนาซึ่งจัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ  ภายใต้หัวข้อ “Data Analytics เพื่อการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด” เปิดเผยว่าในปี 2561 ปัจจัยด้านการเงินและโอกาสในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นอสังหาฯเชิงเส้นถนน แนวเส้นรถไฟฟ้า แนวราบและแนวสูง จะมีการเก็บข้อมูลเต็มพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศไทย ล่าสุดข้อมูลจาก Big Data ใน www.baania.com เกี่ยวกับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนผู้เข้าใช้งานกว่า 8 ล้านเพจวิว โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผู้หญิงถึง 57% และเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านช่องทาง mobile phone มากที่สุดถึง 68% และพบพฤติกรรมที่น่าสนใจว่า ผู้ใช้งานได้ถึง 80% เข้าชมเว็บไซต์โดยการค้นหาบ้านผ่านรายชื่อโครงการในเวลา 14.00-16.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีการค้นหาบ้านมากที่สุด ซึ่งจากสถิติข้อมูลใน 3 จังหวัดที่มีการค้นหามากที่สุด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และกรุงเทพฯ

 

การค้นหาที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ ตั้งแต่ มกราคม 2559  จนถึงปัจจุบัน พบว่า 65 % ของผู้ใช้งานมีการค้นหาบ้านแนวราบมากที่สุด ซึ่งราคาของบ้านที่มีการค้นหามากที่สุดอยู่ในช่วง 1-3 ล้านบาท ถึง 41% รองลงมาอยู่ในช่วง 3-5 ล้านบาท 12% โดย 5 ย่านที่ได้รับความนิยมในการค้นหาสูงที่สุด ได้แก่ ย่านต้นเปา ย่านสันผักหวาน ย่านสันทรายน้อย ย่านสันปูเลย และย่านแม่เหี๊ยะ

 

ส่วนการค้นหาที่อยู่อาศัยในนครราชสีมา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559  จนถึงปัจจุบัน พบว่า 73% ของผู้ใช้งานมีการค้นหาบ้านแนวราบมากที่สุด ซึ่งราคาของบ้านที่มีการค้นหามากที่สุดอยู่ในช่วง 1-3 ล้านบาท ถึง 39% รองลงมาอยู่ในช่วง3-5 ล้านบาท 10% โดยพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการค้นหาสูงที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง และอำเภอปักธงชัย

 

สำหรับการค้นหาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน พบว่าบริบทของการค้นหาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ จะมีความใกล้เคียงกันระหว่าง บ้าน คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม มีสัดส่วน 34% 32% และ 29% ตามลำดับ ซึ่งราคาบ้านในกรุงเทพฯที่มีการค้นหามากที่สุด จะมีการกระจายไปในทุกช่วงราคาตั้งแต่ราคา 1-3 ล้านบาท จนถึง ราคามากกว่า 10 ล้านบาท

 

ในส่วนของคอนโดมิเนียม ราคาที่ได้รับความนิยมในการค้นหามากที่สุด อยู่ในช่วง 1-3 ล้านบาท มี 16% และ ทาวน์โฮม ราคาที่ได้รับความนิยมในการค้นหามากที่สุด อยู่ในช่วง 1-3 ล้านบาท เช่นกัน มีสัดส่วนถึง 18%  โดยพื้นที่ในกรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยมในการค้นหาสูงที่สุด ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก

 

ทั้งนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ ได้แก่ รายงานสรุปการเข้าชมโครงการ พฤติกรรมของผู้บริโภค ช่องทางในการเข้าถึงโครงการ รวมไปถึงแบบบ้านที่ได้รับความนิยมสูงสุด ทำให้สามารถออกโปรโมชั่นได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยมีการออกแบบ Digital Campaign ในหลากหลายรูปแบบและหลายช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้สูงสุด และ Content ที่มาจาก Business Intelligence ได้แก่ Market Report ในโซนต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย, วิเคราะห์การแข่งขัน และ การคาดการณ์ตลาดในอนาคต

 

ซึ่งข้อมูลของบาเนียภาคอุตสาหกรรมและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ไปปรับใช้โดยการพัฒนาโครงการหรือออกแบบกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าในปัจจุบันรวมถึงลูกค้าคาดหวังในอนาคตได้อีกด้วย