ประกาศใช้ ม44 ดันผังเมืองใหม่ 3 จังหวัดอีอีซี | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

วันนี้ (25 ตุลาคม 2560)คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐เรื่องข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศใช้ ม44 ดันผังเมืองใหม่ 3 จังหวัดอีอีซี | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ประกาศใช้ ม44 ดันผังเมืองใหม่ 3 จังหวัดอีอีซี | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ประกาศใช้ ม44 ดันผังเมืองใหม่ 3 จังหวัดอีอีซี | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ