บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยนายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร” เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บิดาแห่งการเกษตรไทย โดยร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรื่องแรงบันดาลใจเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา กิจกรรมปลูกผักคอนโด การทำนาโยนกล้า และชมการแสดง Body Percussion ในบทเพลงพระราชนิพนธ์จากนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งสถานที่แห่งนี้แสดงให้ทุกคนเห็นและรู้สึกได้ถึงคำว่า “ในหลวงทรงรักเรา” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี