สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย เผยผลการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37  คนเดินในงานลดลง  25% ขณะที่ยอดขายลดลง 12 % เมื่อเทียบกับการจัดงานครั้งก่อนเดือนมีนาคม โดยการจัดงานครั้งนี้ยอดธุรกรรมภายในงานเกือบ 4,000 ล้านบาท

 

นายอดิเรก  แสงใสแก้ว ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 เปิดเผยถึงความสำเร็จของงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ว่า ตลอดการจัดงาน 4 วัน ตั้งแต่ 5-8 ตุลาคมที่ผ่านมาที่จัดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Living Solution มิติใหม่แห่งพื้นที่ ที่อยู่อาศัย” รวมเหล่าผู้ประกอบการ สถาบันการเงินเกือบ 200 บริษัท จากทั่วประเทศที่นำโครงการที่มีอยู่เดิม และกำลังเปิดใหม่มาเปิดบูธขายสินค้าทุกประเภททุกทำเลเกือบ 1,000 โครงการ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ  อีกทั้ง ยังมีบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินชั้นนำเสนอแก่ลูกค้า ซึ่งตลอด 4 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อนในช่วงเดือนมีนาคม 2560 แม้ว่าจำนวนผู้เข้าชมงานจะลดลง 25% และมียอดขายภายในงานลดลง 12 %

 

ทั้งนี้ แม้จำนวนคนเดินและยอดขายจะลดลง แต่จำนวนผู้ที่เข้ามาชมงานล้วนเป็นลูกค้าที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง แสดงให้เห็นว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์แนวโน้มความต้องการในปีหน้ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้

 

ด้านยอดจองซื้อภายในงาน ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการจองซื้อภายในงานมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และอื่น ๆ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนเข้ามาขอยอดสินเชื่อเกือบ 1 หมื่นล้านบาท

 

ด้านการประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน โครงการที่อยู่อาศัยที่ที่มีความต้องมากที่สุด เรียงลำดับตามนี้ บ้านเดี่ยวสัดส่วนความต้องการร้อยละ 37.17 คอนโดมิเนียม 35.66 ทาวเฮ้าส์ 16.88 ส่วนที่เหลือเป็นบ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ โดยผู้เข้าชมงานกว่าร้อยละ 66.69 เป็นผู้ที่มาเข้าชมงานเป็นครั้งแรกร้อยละ 33.31  และอีก 33.11% เป็นผู้ที่เคยมาเข้าชมงานมากว่า 1 ครั้ง โดยกลุ่มผู้เข้ามาชมงานกว่าร้อยละ 36.95อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมา 31.89% อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี และ15.46% อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี  ด้านรายได้ส่วนตัวต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่างไม่เกิน 30,000 บาท ร้อละ 38.39 มีรายได้ ระหว่าง 30,000 – 50,000 บาท ร้อยละ 26.17 มีรายได้เกิน 50,000บาท 12.16%  ระยะเวลาที่ต้องการซื้อ    ในอนาคต  อยู่ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี อยู่ที่ 20.26% ระยะเวลา 6-12 เดือน 17.02% และระยะเวลา1-3  เดือน 13.15

 

ด้านผลสำรวจด้านงบประมาณในการซื้อที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท โดยมีผู้เข้าชมงานร้อยละ 29.79 ต้องการที่อยู่อาศัยระดับ ราคา 1-2 ล้านบาท ร้อยละ 28.11 ต้องการระดับ 2-3 ล้านบาท ร้อยละ 18.64 ต้องการราคา 3-4 ล้านบาท  มีเพียงร้อยละ 5.74 ที่สนใจที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า1 ล้านบาท

 

สำหรับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38 ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีสมาคมธุริกจบ้านจัดสรรเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งมีคุณวรัทภพ  แพทยานันท์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร  ได้รับเกียรติเป็นประธานในการจัดงานฯ