บิ๊กพม.ปิ๊งไอเดียสานโครงการบ้านผู้มีรายได้ปานกลาง-สูง เตรียมเสนอครม.ใช้มาตรการภาษีจูงใจภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายนายกฯ คาดเริ่มเห็นความชัดเจนปี61

 

พมเตรียมชงมาตรการทางภาษีดึงเอกชน ร่วมพัฒนาบ้านอุ้มผู้มีรายได้ปานกลางสูง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า หลังจาก คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) ให้กับเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีรายได้ปานกลาง รายได้น้อย คนยากจนและคนไร้ที่พึ่ง โดยความคืบหน้าล่าสุด ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าวแล้ว

 

ส่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง-สูง ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ซึ่งสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย  จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันผลักดันธุรกิจอสังหาฯของประเทศให้มีการขยายตัวมากขึ้นผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ งานมหกรรมบ้านและคอนโด ที่จะทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินที่มีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านบาท  เบื้องต้นรัฐบาลเตรียมแนวทางขับเคลื่อน ซึ่งอยู่ระหว่างหารือนำมาตรการทางภาษีมาช่วยจูงใจให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ เข้าร่วมโครงการนำร่อง คาดว่าจะเห็นความชัดเจนของบริษัทฯผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงปี2561นี้

 

“สถานการณ์ประเทศไทย มีประชากร 65 ล้านคน มี 21.32 ล้านครัวเรือน และเป็นประชากรที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 5.87 ล้านครัวเรือน  โดยเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 3.59 ล้านครัวเรือน เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จึงกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนด้านที่อยู่อาศัยเป็นลำดับแรก ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (SMART HOUSING) ซึ่งครม.ได้เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีแล้วเช่นกัน”

 

ด้านการลงทุนของภาครัฐได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งโครงการรถไฟใต้ดิน รถไฟทางคู่ สนามบินสุวรรณภูมิเฟส2 อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาคอสังหาฯขยายตัวได้ โดยภาพรวมตลาดอสังหาฯในปี 2560 จะเห็นได้ว่ามีการลงทันและการซื้อขายที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯได้เตรียมทยอยเปิดโครงการใหม่ออกสู่ตลาด พร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น