การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3 คอนโดมิเนียมหรู ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง เดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า และแหล่งชุมชน

 

นาย ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) วงเงินลงทุนรวมกว่า 464,402  ล้านบาท ตั้งอยู่ภายในโครงการเคหะชุมชน ประชานิเวศน์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสามัคคี (สายสีชมพู) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างในรูปแบบอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวน 556 หน่วย ประกอบด้วย ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ห้อง 25.5 – 30 ตารางเมตร โดยห้องชุด 25.5 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้นที่ 799,000 บาท และห้องชุด 30 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 990,000 บาท

คุณสมบัติของผู้จอง ต้องมีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องมีรายได้ครัวเรือนเดือนละไม่เกิน 40,000 บาท สำหรับการจองอาคารที่พักอาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท และสามารถจองได้ 1 หน่วย หากจองอาคารพักอาศัยและร้านค้าที่มีราคาขายมากกว่า 1 ล้านบาท ไม่จำกัดรายได้ และสามารถจองได้มากกว่า 1 หน่วย หลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจได้จองโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า (ประชานิเวศน์ 3) THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ), ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 2 เวลา 11.00 – 20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และในระหว่างวันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)