นายทะนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา(ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม(ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นายพีระ นีรพิทักษ์(ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา รองกรรมการผู้จัดการ(ที่ 1 จากซ้าย) และนายสิทธิพร รัตนาภรณ์(ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทเจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้จำกัด (มหาชน) (JSP) ร่วมให้การต้อนรับพร้อมถ่ายภาพ กับนายสำมิตร สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นการขอบคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารเกียรตินาคิน สนับสนุนสินเชื่อในโครงการศรีราชามูลค่ากว่า 421 ล้านบาท ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้