เมื่อวันที่ 21 กันยายน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง“อีอีซี แม่เหล็กเศรษฐกิจไทยเชื่อมโลก” โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ พร้มอกันนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “6เดือนกับการสนับสนุนอีอีซีจากภาครัฐ”และ”6เดือนกับการสนับสนุนอีอีซีจากภาคเอกชน”