ดรประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ก่อนที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จะลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบอัตราผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ประเทศฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในเกณฑ์สูงสุดของโลก ถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงบ้าง แต่อุปสงค์และอุปทาน ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

 

ทรัพย์สินที่ทำการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ปี 2013 เป็นอาคารสำนักงานที่มีพื้นที่เป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของตัวอาคาร สร้างเสร็จปี 1999 ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกอเมริกัน หรือ SOM ( Skidmore, Owings & Merrill LLP ) คุณภาพการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานของอเมริกันทั้งหมด อาคารซื้อมาในราคา 1,167 ล้านเปโซ รวมกับค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,340 ล้านเปโซ ในปีแรกมีรายได้จากค่าเช่า 85 ล้านเปโซ และในปีล่าสุดปล่อยเช่าได้ 110 ล้านเปโซ ซึ่งอาคารขายไปในราคา 1,620 ล้านเปโซ ผู้ซื้อจะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 194.4 ล้านเปโซ และภาษีค่าธรรมเนียมการโอน 9.7 ล้านเปโซ มีการทำสัญญาซื้อขายในวันที่ 14 มี.ค. 2017  โอนในวันที่ 7 ก.ย. 2017 รวมระยะเวลาที่ถือครองทรัพย์สินชิ้นนี้ทั้งสิ้น 4 ปี 2 เดือน ได้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (EIRR) 19.7%