บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวเวบไซต์ดีไซน์ใหม่ ด้วยแนวคิดการออกแบบให้ใช้งานง่ายบนสมาร์ทโฟนและสร้างประสบการณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ให้เกิดความประทับใจ

 

คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยสำคัญ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ พบว่าสูงถึง 90% โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้มีการทำการวิจัยเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่เข้าใช้งานเวบไซต์จริง รวมถึงทำงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อเป็นข้อมูลนำมาพัฒนาการออกแบบ จนได้แนวคิดหลัก 3S ออกมา คือ Speed, Smart, และ Simple โดย S ตัวแรก คือ Speed หมายถึง ความเร็วในการโหลดข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล S ตัวที่ 2 คือ Smart หมายถึง การมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ให้สาระความรู้ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น ข้อมูลในเชิงไลฟ์สไตล์ ทั้งแนวคิดในการอยู่อาศัย การแต่งบ้าน รวมถึงเกร็ดความรู้ต่างๆ และ S ตัวสุดท้าย คือ Simple หมายถึง การใช้งานง่าย หาข้อมูลสะดวก และการออกแบบมีความสวย อ่านง่าย สบายตา ดูทันสมัย”

 

เวบไซต์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริโภคใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯมากที่สุด เราพัฒนา เวบไซต์อยู่เสมอ การเข้าถึงข้อมูลต้องง่ายสำหรับทุกคน ต้องเข้าได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน และต้องมีข้อมูลล่าสุดของสินค้า โครงการ พร้อมสาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับบ้าน” คุณศุภรัชฎ์ กล่าวเพิ่มเติม