นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ สร้างสรรค์โครงการคุณภาพ ทั้งบ้านและคอนโดฯ ทุกจังหวัดสำคัญทั่วประเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และใส่ใจในทุกวงจรการผลิต ซึ่งเป็นที่มาของหนึ่งในโครงการนำร่อง Happiness Camp” ด้วยการสร้างสรรค์สุขภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง ให้มีความสุขมากขึ้น และยังสร้างเสริมให้เกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

โครงการ “Happiness Camp” ดำเนินการเนรมิตพื้นที่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัวเกษตรอินทรีย์กินได้อย่างสะอาดและปลอดภัย มีการจัดสอนเทคนิคการปลูกผักสวนครัวไร้สารเคมี โดยได้รับความร่วมมือจาก อ.คมสัน หุตะแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกผักสวนครัว ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนงานก่อสร้าง และทางบริษัทฯ ยังมอบวัสดุปลูก พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวหลากหลายประเภท ให้คนงานก่อสร้างได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสวนครัวขนาดใหญ่ จำนวน 5 สวน สำหรับแคมป์คนงาน ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดสวนผักของแต่ละแคมป์คนงาน ในงานวันสร้างสุขของคนสร้างบ้าน “Happiness Day” ณ โครงการศุภาลัย ไพร์ด บางนา-ลาดกระบัง โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับคนงานก่อสร้าง

 

“Happiness Camp” นอกจากจะสร้างความสุข ความประทับใจแล้ว ยังเป็นการมอบองค์ความรู้เพื่อให้แต่ละแคมป์คนงาน ได้มีแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ ประหยัด สะอาด และได้พักผ่อนหย่อนใจในการดูแลสวนร่วมกันหลังเลิกงาน สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มาจากความสุข