นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติหรือ กคช. กล่าวว่า จากการออกโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย 1.49 % ต่อปื เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้ที่สนใจจองบ้านผ่านระบบออนไลน์ของ กคช. พบว่ามียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากยอดวิวเดิม 30,000 เพิ่มขึ้นอีก10,000 กว่าวิว รวม 40,000 กว่าวิว โดยผู้ที่สนใจโครงการให้เหตุผลในการซื้อบ้านกับ กคช. เนื่องจากผู้อยู่อาศัยเดิมได้บอกต่อและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สนใจโครงการใหม่ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านระบบ Smart Device  และอัพเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอด ตามแผนกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐแบบ 4.0

 

จากนโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐทำให้ยอดขายปี 2560 ตั้งเป้าไว้ 10,470  หน่วย มียอดขาย 12,356 หน่วย (ข้อมูล ณ 10 ส.ค.60) กคช. สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยยอดขายบ้านเกิน 100 % ทั้งโครงการเก่าและโครงการใหม่จากการจัดงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 9 ก.ค.60 ณ สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ และการออกบูธของ กคช. ตามศูนย์การค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนการจองบ้านออนไลน์ผ่านระบบเว็บไซต์ของ กคช. ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ได้มีการรวบรวมข้อมูลยอดขายบ้านทั้งหมดในปี 2560 ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 100 % พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ มาให้คำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อเพื่อวางแผนและสร้างวินัยทางการเงิน