เอ็มไทย กรุ๊ป ลงนามกับ สจล ร่วมมือ พัฒนางานวิจัยสมาร์ท โฮม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาโครงการวารีโอ สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสมาร์ท โฮม (Smart Home) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญ  เพื่อพัฒนาและผลักดันมาตรฐานวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยก้าวเข้าสู่ยุค Innovation อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 ปี ทั้งนี้นอกจากการสนับสนุนด้านการวิจัยแล้วนั้น ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ได้จริง ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด Smart Home for Smart People และในราคาที่จับต้องได้ เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยแบบครอบคลุมในทุกด้าน