นายสำมิตร  สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และนายพิชญา พุทธารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด ร่วมลงนามในพิธีสนับสนุนทางการเงินจำนวน 380 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการของกลุ่มธารารมณ์เอสเตท โดยจัดพิธีลงนาม ณ อาคารธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้