บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรเข้ารับรางวัล “Best of Show in Design Country Winners, Packaging” ในหมวดออกแบบผลิตภัณฑ์ ในงาน The Paperweight Awards 2017 จากผลงานการออกแบบกล่องช็อกโกแลต ภายใต้ชื่อผลงาน THE “ONE” THAT MATTERS ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดีไซน์สถาปัตยกรรมโครงการ SALADAENG ONE หนึ่งในโครงการ ลิมิเต็ด คอลเลคชั่น ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury ผลงานที่ได้รับรางวัลนี้เป็น 1 ใน 152 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผลงานของนักออกแบบและนักพิมพ์มืออาชีพกว่า 800 ผลงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการฉลองและยกย่องงานออกแบบและงานพิมพ์ดีๆ จากประเทศจีน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยจัดเป็นปีที่ 2 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน