รองนายกฯ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” สั่งธอส.– การเคหะฯ ดึงเอกชนร่วมโครงการบ้านคนจนและโครงการบ้านผู้สูงอายุ อย่ายึดติดต้องเป็นเฉพาะเอกชนไทย เปิดทางต่างชาติร่วมลงทุน ลั่นต้องสรุป 6 เดือน

 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดงาน บ้านธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ”ประจำปี2560 ว่า เป็นเรื่องดีที่มีการจัดงานดังกล่าว ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญและได้มอบหมายนโยบายไว้แล้วก่อนหน้า รัฐบาลเองก็เร่งผลักดันมาตรการต่างๆออกมาเพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยที่มีการลงทะเบียนคนยากจน 11 ล้านคนเป็นอันดับแรกก่อนจากนั้นค่อยขยายไปสู่กลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

 

“สิ่งที่ค้างคาใจมาตลอดและไม่สามารถที่จะดำเนินให้เกิดขึ้นจริงได้นั่นคือ โครงการบ้านประชารัฐ และไม่อยากเห็นโครงการนำร่อง แต่อยากเห็นว่าเกิดขึ้นจริงภายในเวลาอันสั้น 6 เดือน” โครงการเร่งด่วนนี้จะทำบนที่ดินของรัฐบาล แล้วเปิดทางให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบPPP (Public Private Partnership ) ซึ่งจะเป็นเอกชนไทยหรือต่างชาติก็สามารถทำได้และให้ยื่นเสนอรายละเอียดมา

 

“อย่ามาหวงว่าต้องเป็นของคนไทย ต้องทำความฝันของนายกฯให้คนไทยมีบ้านให้ได้ และไม่เอาโครงการนำร่องแต่เอาโครงการเร่งด่วน” ดร.สมคิด กล่าวย้ำ

 

การดำเนินการเพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนี้ต้องการให้ดำเนินการผ่าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.และ การเคหะแห่งชาติ (กคช.)ในการร่วมมือกับภาคเอกชน  ทั้งนี้ นอกจากโครงการบ้านประชารัฐ หรือบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้ว โครงการสำหรับผู้สูงอายุ ก็เป็นโครงการเร่งด่วนที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นภายใน 6 เดือน