รายการ Prop Around (proud to play) ep.1 กิน เที่ยว ดื่ม ช็อป ชิคๆย่านทองหล่อ