สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เผยผลการจัดงาน อภิมหกรรมบ้านคอนโดฯและสินเชื่อปี 2017” ยอดผู้เข้าชมงานประมาณ 60,000 คน ส่วนยอดขายรวมกว่า 15,000 ล้านบาทลดลงประมาณ 16%เมื่อเทียบจากปีที่แล้วที่มียอดขายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทระบุ สินค้าบ้านคอนโดฯใหม่ทรงตัว ส่วนบ้านมือสอง-NPA ยอดขายลดลง

 

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล  ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในฐานะผู้จัดงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดและสินเชื่อแห่งปี 2017 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคมที่ผ่านมา เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยยังคงมีอยู่ สะท้อนให้เห็นจากตัวเลขผู้เข้าชมงานฯ ตลอดทั้ง 4 วันมีจำนวนไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา คือประมาณ 60,000 คน และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง

 

อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมีผลให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยหรือตัดสินใจซื้อสินค้าที่่มีราคาสูงๆ นอกจากนี้ยังมีผลให้จำนวนนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในตลาดลดลงอย่างมากหรือแทบจะหายไปจากตลาดก็ว่าได้ ส่งผลทำให้ได้ยอดขายของงานในปีนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 15,000 ล้านบาท ลดลงประมาณ 16%เมื่อเทียบจากปีที่แล้วที่มียอดขายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาท

 

โดยสัดส่วนยอดขายที่ลดลงเป็นส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายจากธนาคาร(NPA) ในขณะที่ยอดขายสินค้าประเภทบ้านคอนโดโครงการใหม่ และยอดจองสินเชื่อภายในงานตัวเลขก็ยังใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

 

ด้านนายบริสุทธ์  กาสินพิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัทโฮมบายเออร์ไกด์ กล่าวว่า ในฐานะฝ่ายจัดการ งานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯและสินเชื่อแห่งปี 2017 สังเกตเห็นว่าในตอนนี้ผู้บริโภคใช้เวลาในการหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อบ้านนานขึ้น และต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่รอบด้านมากขึ้น สะท้อนได้จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงาน และการดาวน์โหลด Application ในการชมงาน

 

“ปีนี้เราได้พัฒนา Application ชื่อ “อภิมหกรรมบ้าน” เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริโภคได้เก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยที่สนใจ รวมถึงข้อมูลทำเล แผนที่ ความรู้และคำแนะนำในการซื้อบ้าน ซึ่งปรากฏมีผู้สนใจดาวน์โหลด Applicationดังกล่าวเฉพาะในวันงานถึงกว่า 6,000 คน ซึ่งบริษัทจะยังพัฒนาApp.นี้ต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด”