“โกลเด้นแลนด์”สนร่วมแจมคอมเมอร์เชียลในเมืองจุฬาฯอัจฉริยะ มั่นใจเสริมศักยภาพโครงการ “สามย่านมิตรทาวน์”

 

จากการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแผนที่จะนำที่ดินบางส่วนมาพัฒนาเป็น “เมืองจุฬาฯอัจฉริยะ”ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจเชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยแนวสูง ศูนย์การเรียนรู้ การท่องเที่ยวและกีฬานั้น  นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ หรือGOLD  กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องดีเพราะเมื่อโครงการสามย่านมิตรทาวน์ เปิดให้บริการ ก็จะเป็นโครงการแรกในย่านพระราม4 และเมื่อโครงการของจุฬาฯแล้วเสร็จก็สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้นั้น

 

ส่วนการที่จุฬาฯอยู่ในระหว่างการหาผู้ประกอบการเข้าไปร่วมพัฒนาในพื้นที่นั้น หากบริษัทฯได้รับการเชิญชวน ก็สนใจที่จะเข้าไปร่วมพัฒนาแต่จะเน้นในธุรกิจเชิงพาณิชย์เท่านั้น

 

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสนใจการลงทุนคอมเมอร์เชียลอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะพัฒนาในทำเลไหน จึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ ส่วนอาคารโกลเด้นท์แลนด์ บริเวณซอยมหาดเล็กหลวง1 ที่ใกล้จะหมดสัญญาเช่าภายใน 4 ปีนี้ จะต้องมีการเจรจาสัญญาเช่าใหม่ ซึ่งจะต้องรอความชัดเจนจากพระสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เป็นเจ้าของที่ดินอีกครั้งหนึ่ง

 

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ยังคงดำเนินไปตามแผนการก่อสร้างที่ตั้งไว้ โดยการก่อสร้างฐานรากเสร็จแล้วเกือบ 100% หรือคิดเป็น 20% ของความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งโครงการ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาผู้เช่าอาคารสำนักงาน และรีเทล โดยปัจจุบันค่าเช่ายังไม่สูงมาก  โดยอาคารสำนักงานที่ราคาเช่าสูงสุดในกทม.ขณะนี้คือ อาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ ราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ,อาคารสาทรสแควร์ อัตราค่าเช่า 950 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารเอฟวายไอ อัตราค่าเช่า 850 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นต้น

 

สามย่านมิตรทาวน์  โครงการมิกซ์ยูสที่จะเสร็จสมบูรณ์เป็นแห่งแรกบนถนนพระราม 4 มูลค่าการลงทุนมากกว่า 8,500 ล้านบาท ณ เดือน สิงหาคม 2560โดยการก่อสร้างฐานรากเสร็จแล้วเกือบ 100% หรือคิดเป็น 20% ของความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งโครงการ  มีพื้นที่ใช้สอยรวม 222,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น

  1. โซนรีเทล “Urban Life Library” สูง 6 ชั้น พื้นที่ให้เช่ากว่า 36,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 30% ของโครงการ ซึ่งมีพื้นที่ร้านค้าตั้งแต่ชั้น B1 – ชั้น 4 และชั้น 5 เป็นพื้นที่ฮอลล์อเนกประสงค์ รวมทั้งสวนดาดฟ้าขนาดใหญ่
  2. โซนอาคารสำนักงาน “Intelligence Office Tower” อาคารสำนักงานเกรด A สูง 32 ชั้น พื้นที่เช่ารวม 48,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 30% ของโครงการ ซึ่งจะพัฒนาเป็นอาคารที่ใช้งานโดยใช้ระบบอัจฉริยะเข้ามาเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ในอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
  3. โซนที่พักอาศัย “Neo Explorer Living Platform” ทั้งโรงแรม และคอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สูง 33 ชั้น หรือคิดเป็น 15% ของโครงการ จำนวน 554 ยูนิต ซึ่งได้แยกส่วนกลางของ 2 ส่วนออกจากกันเพื่อความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย”

 

อนึ่ง โครงการสามย่านมิตรทาวน์ พัฒนาโดย บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ ร่วมทุนกับบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด โดยโกลเด้นแลนด์ถือหุ้น 49% และทีซีซี 51% ของทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท เพื่อรับผิดชอบโครงการดังกล่าว เนื่องจากถือเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนสูงถึง 8,500 ล้านบาท และมีระยะเวลาคุ้มทุนนานถึง 10 ปี โดยโกลเด้นแลนด์ได้รับสิทธิ์เป็นผู้พัฒนาที่ดินทั้ง 13 ไร่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี

“เมืองจุฬาฯอัจฉริยะ” ที่ต้องการทำแผนแม่บทที่สามารถใช้งานได้จริง ประกอบกับในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน สถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) จึงทำให้ทางจุฬาฯจัดทำแผนแม่บทออกเป็น 2 ส่วน คือแผนแม่บทที่จุฬาฯใช้งานเองและแผนแม่บทสำหรับร่วมประกวด โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา“เมืองจุฬาฯอัจฉริยะ”คือ 1.เมืองสุขภาวะ 2.ต้นแบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่ และ3.สมาร์ทซิตี้ บนพื้นที่การพัฒนาทั้งหมด 291 ไร่ จากที่ดินทั้งหมด 1,153 ไร่ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** prop2morrow โดย คุณวาสนา กลั่นประเสริฐ  เบอร์โทร.02-632-0645 E-mail : was_am999@yahoo.com