สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) จับมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอสังฯ จัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น “Real Zoom The futuristic of developer” สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายกลางและรายย่อย เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของวงการ

REP จับมือมกรุงเทพ สร้างผู้ประกอบการอสังหาฯ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ผู้ให้การสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสมาชิกมาโดยตลอด ซึ่งจากการสำรวจพบว่าสมาชิกธุรกิจต่าง ๆ มีความต้องการให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ช่วยนำเสนอวิธีการบริหารจัดการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้นสมาคมฯ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาระยะสั้นภายใต้ชื่อว่า “Real Zoom The futuristic of developer” ขึ้น

REP จับมือมกรุงเทพ สร้างผู้ประกอบการอสังหาฯ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯโดยหลักสูตรดังกล่างเหมาะสำหรับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื้อหาจะเน้นการถ่ายทอดแนวคิด วิธีการ และประสบการณ์จริงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว รวมถึงหลักสูตรที่เร่งรัดแนวคิด Fitness Course เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจได้จริง และเกิดแนวคิดต่อยอดธุรกิจในอนาคต

 

 ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีการพัฒนาหลักสูตรด้านอสังหาริมทรัพย์โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI) ร่วมกับทางสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เข้าอบรให้มีแนวคิดอย่างมืออาชีพผ่านการเรียนรู้จากหลักการต่าง ๆ ในการทำธุรกิจพร้อมทั้งฝึกคิดด้วยกระบวนการการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขา

 

ผู้ที่สนใจเข้าฟังอบรม “Real Zoom The futuristic of developer” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  โดยเริ่มเปิดอบรมหลักสูตรในวันที่ 8 กันยายน 2560