ผลสำรวจดัชนีที่อยู่อาศัยไตรมาส260พบห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าแนวราบ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผยดัชนีราคาบ้านแนวราบ-อาคารชุดพื้นที่กทม.-ปริมณฑล ไตรมาส2/60 พบดัชนีห้องชุดเพิ่มขึ้นร้อยละ5.8 ระบุบางซื่อ-ดุสิต ห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นสูงร้อยละ 7.7 – 9.7 ด้านแนวราบ ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.1เป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง ระบุดัชนีบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าดัชนีราคาทาวเฮาส์

 

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่าจากการสำรวจพื้นที่เขตกรุงเทพฯ – เขตปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ)ดัชนีราคาบ้านแนวราบ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์) รายไตรมาส สำรวจครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ – เขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) โดยดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในพื้นที่กรุงเทพฯ – เขตปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรีและสมุทรปราการ) ในไตรมาส 2 ปี 2560 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล  มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 119.9 จุด หรือ ร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.9 จุด หรือ ร้อยละ 1.5

 

 เมื่อแยกพิจารณาแต่ละพื้นที่พบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 8.6 – 10.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 0.1 – 1.9

 

2.พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 11.3 – 13.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 6.0 – 8.0

 

3.พื้นที่สุขุมวิทตอนปลาย (เขตพระโขนง เขตบางนา)  มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 8.1 – 10.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 2.1 – 4.1

 

4.พื้นที่เขตพญาไทและเขตราชเทวี มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 8.0 – 10.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 0.1 – 1.8

 

5.พื้นที่เขตบางซื่อ และเขตดุสิต มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 7.7 – 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่ามีการปรับราคาลดลงประมาณร้อยละ 7.7 – 9.7

ผลสำรวจดัชนีที่อยู่อาศัยไตรมาส260พบห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าแนวราบ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ส่วนดัชนีราคาบ้านแนวราบ ในพื้นที่กรุงเทพฯ – เขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ในไตรมาส 2 ปี 2560 ดัชนีราคาบ้านแนวราบในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 114.5 จุด หรือร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีดัชนีราคาปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 116.7 จุด หรือ ร้อยละ 0.1 เท่านั้น แยกรายละเอียดเป็น กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 117.0 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 114.8 จุด หรือร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 116.8 จุด หรือ ร้อยละ 0.1 เท่านั้น

 

ด้านปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 114.3 จุด หรือร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 116.7 จุด หรือ ร้อยละ 0.1 เท่านั้น

 

ทั้งนี้หากพิจารณา ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบในแต่ละประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ดังนี้ 1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 115.1 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 113.4 จุด หรือร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 114.9 จุด หรือ ร้อยละ 0.2 เท่านั้น และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 115.5 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 113.3 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 115.3 จุด หรือ ร้อยละ 0.2 เท่านั้น

 

ขณะที่ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 113.5 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน    แต่มีข้อสังเกตว่า ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 114.6 จุด หรือ ร้อยละ 0.1 เท่านั้น

 

2.ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 115.7 จุด หรือร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 118.6 จุด หรือ ร้อยละ 0.1 เท่านั้น และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

 

กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.3 จุด โดยปรับเพิ่มขึ้นจาก 116.2 จุด หรือร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 118.2 จุด หรือ ร้อยละ 0.1 เท่านั้น

 

ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.4 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 115.4 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 เพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 119.2 จุด หรือ ร้อยละ 0.1 เท่านั้น

 

โดยสรุปในไตรมาสนี้ ดัชนีราคาบ้านแนวราบปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 1.0-3.0 โดยเป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง ซึ่งเป็นราคาที่มีการหักราคาส่วนเพิ่มที่เป็นข้อเสนอส่งเสริมการขายที่เป็นส่วนลดเงินสดและของแถมต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการใช้ในการเร่งรัดการตัดสินใจของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังพบว่า ดัชนีบ้านเดี่ยวมีการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าดัชนีราคาทาวเฮาส์

ผลสำรวจดัชนีที่อยู่อาศัยไตรมาส260พบห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าแนวราบ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ผลสำรวจดัชนีที่อยู่อาศัยไตรมาส260พบห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าแนวราบ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ