คาดอีก6 เดือนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการฟื้น | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอสังหาฯในกทม.-ปริมณฑลทั้งในตลาดหลักทรัพย์-นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส2/60 พบค่าปัจจุบันลดลงจากไตรมาส1/60ที่ 53.1 จุด เหตุผลประกอบการ-เปิดตัวโครงการน้อยลง คาดอีก 6 เดือนความเชื่อมั่นฟื้นตัวในทิศทางบวกยกเว้นการจ้างงาน

 

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล   ไตรมาส 2 ปี 2560 ว่ามีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) เท่ากับ 53.1 จุด ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีค่าดัชนีระดับ 54.2 จุด แต่ยังสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด ดัชนีที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน และการเปิดโครงการใหม่ที่ลดลง

คาดอีก6 เดือนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการฟื้น | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

หากพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listed Companies) มีค่าดัชนีเท่ากับ 59.9 จุด ค่าดัชนีลดลงจากไตรมาสก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีที่ 61.2 จุด แต่ยังสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies ยังมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน แต่มีความเชื่อมั่นลดลง ซึ่งดัชนีที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน และการเปิดโครงการใหม่ที่ลดลง

 

ส่วนผู้ประกอบการกลุ่มนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (Non-listed Companies) มีค่าดัชนีเท่ากับ 42.8 จุด ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนที่อยู่ในระดับ 43.8 จุด และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด แสดงว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies ไม่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน และมีความเชื่อมั่นลดลงด้วยเนื่องจากความสามารถในการแข่งขันที่เสียเปรียบผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies ดัชนีที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ ยอดขาย การจ้างงาน และการเปิดโครงการใหม่ที่ลดลง

คาดอีก6 เดือนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการฟื้น | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) ในไตรมาส 2 ปี 2560 มีค่าเท่ากับ 67.0 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 65.1 จุด แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล มีทิศทางความเชื่อมั่นในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยมีค่าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกด้านจากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยเฉพาะจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน และแผนที่จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคตอีก 6 เดือน ยกเว้นด้านการจ้างงาน ซึ่งผู้ประกอบการไม่มีความเชื่อมั่น

 

หากพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 73.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 71.9 จุดในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีผลจากปัจจัยความเชื่อมั่นในด้านผลประกอบการ การลงทุน และแผนที่จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคต ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 57.9 จุด เพิ่มขึ้นจาก 54.9 จุด ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีปัจจัยความเชื่อมั่นที่สำคัญในด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน ต้นทุนประกอบการ และการเปิดโครงการใหม่ สะท้อนว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies และกลุ่ม Non-listed Companies ทั้งสองกลุ่มมีความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้า

 

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าผู้ประกอบการทุกกลุ่มในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑลมีความเชื่อมั่นในปัจจุบันที่ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา แต่พบว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้าสถานการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะปรับตัวดีขึ้น โดยมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของยอดขาย การเปิดตัวโครงการใหม่ การลงทุน และผลประกอบการในทิศทางที่จะดีขึ้นอย่างชัดเจน