ตั๋วร่วม แมงมุม ได้ใช้ชัวร์  ตคนี้ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)เร่งรัดดำเนินการระบบตั๋วร่วม เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมหรือเรียกว่า“บัตรแมงมุม”ได้ภายในเดือนตุลาคม 2560

ตั๋วร่วม แมงมุม ได้ใช้ชัวร์  ตคนี้ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

หวังเพิ่มความสะดวกสบายเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบทั้งระบบรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และทางพิเศษ รวมทั้งใช้แทนเงินสดในการชำระค่าสินค้า และนำมาให้บริการกับผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เข้าถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

  • ระบบตั๋วร่วมรองรับการเดินทางเชื่อมต่อผ่าน “บัตรแมงมุม” สนข.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนได้เร่งรัดดำเนินการให้สามารถใช้ “บัตรแมงมุม” ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยเริ่มจากระบบรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.ก่อน จากนั้นก็เป็นรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ,รถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน  ในระยะต่อไปจะใช้บริการให้ได้ครอบคลุมทุกระบบการขนส่ง ได้แก่ ทางพิเศษ เรือโดยสาร รวมถึงรถไฟฟ้าสายใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
  •  นอกจากนี้ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางทุกระบบขนส่งแล้ว “บัตรแมงมุม”สามารถใช้แทนการพกเงินสดในการเดินทางและชำระค่าสินค้า อีกทั้งยังได้รับส่วนลดจากการใช้งานบัตรคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้ในปี 2561
  • นอกจากนี้ระบบตั๋วร่วมยังได้ออกแบบให้สามารถระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (E-Payment) ผ่าน “บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย” ของรัฐบาล โดยระบบตั๋วร่วมได้ออกแบบระบบให้สามารถรองรับระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ภายใต้โครงการระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บัตรสวัสดิการชำระค่าเดินทางด้วยรถโดยสารของ ขสมก. ซึ่งผู้ให้บริการที่จะได้รับความสะดวกจากระบบตั๋วร่วมจากการลดการใช้งานตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว ลดต้นทุนในการดำเนินการบริหารจัดการบัตรโดยสาร ลดความเสี่ยงจากการทุจริตในการบริหารจัดการ อีกทั้งมีส่วนเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร

ตั๋วร่วม แมงมุม ได้ใช้ชัวร์  ตคนี้ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

แผนบูรณาการระบบตั๋วร่วมเข้ากับระบบจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมได้ในเดือนตุลาคม 2560

…..ส่วนที่คาดหวังกันว่าราคาตั๋วจะถูกลงเท่ากันตลอดสาย 20 บาท โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้นคนวงในบอกสั้นๆว่า ทำได้ แต่ต้องมีคน (รัฐบาล)มารับผิดชอบส่วนต่างที่หายไป ….ซึ่งนั่น ก็เป็นเรื่องยากอยู่ไม่น้อย