พลัส พร็อพเพอร์ตี้ รับผู้บริหารจัดการงานอาคารและสถานที่อาคารไทยพาณิชย์ พาร์ค พลาซ่า (SCB Park Plaza) ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยนายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ร่วมลงนามเซ็นสัญญากับนางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมเข้าบริหาร SCB Park | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเปิดเผยว่า งานบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมนั้น กำลังจะเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ในอนาคต เนื่องจากเป็นงานที่เติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของเขตเมือง ที่มีการพัฒนาอาคารสูงขึ้นในเขตเมืองใหม่เป็นจำนวนมาก และอาคารสูงเหล่านี้ล้วนต้องการผู้ดูแลที่เป็นมืออาชีพ เพราะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคารให้ยาวนานขึ้นแล้ว การที่อาคารมีสภาพใหม่อยู่เสมอย่อมส่งผลให้มูลค่าของตัวอาคารปรับสูงขึ้นไปด้วย อีกทั้งอาคารในปัจจุบันล้วนใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะระบบประหยัดพลังงาน การมีเทคโนโลยีซับซ้อนมากขึ้นจึงทำให้เจ้าของอาคารหันไปพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลอาคาร

 

สำหรับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในปี 2560 งานบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมมีการขยายตัวอย่างโดดเด่น ได้รับความไว้วางใจในการบริหารอาคารสำนักงานขนาดใหญ่หลายอาคาร และล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้เข้า(SCB Park Plaza) ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ประกอบด้วย 4 อาคาร พื้นที่บริหารรวมกว่า 500,000 ตารางเมตร โดยมีระยะสัญญา 5 ปี (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2565)”

โดยจุดแข็งของพลัสฯ ที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการอาคาร SCB Park ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่ของธนาคารอันเก่าแก่ที่สุดในประเทศ และเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำอีกหลายแห่งนั้น เนื่องจาก พลัสฯ มีความโดดเด่นในหลายด้าน ทั้งจากประสบการณ์การทำงานของทีมงานกว่า 20 ปี พร้อมผลงานการันตีอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญในการบริหารอาคารทุกประเภท ทั้งอาคารเก่า อาคารใหม่ อาคารที่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ซึ่งพลัสฯ เป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียวที่มีองค์ความรู้ครบทุกมิติ มีนวัตกรรมในการบริหารอาคาร มีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม รองรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในส่วนที่สำคัญของงานบริหารอาคารคือบุคลากร