พฤกษาฯรับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinumจากสถาบัน DGNB ประเทศเยอรมัน เป็นรายแรกในเอเซีย

พฤกษาฯได้มาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinumจากสถาบัน DGNB ประเทศเยอรมัน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบ้านเดี่ยว บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานอาคารเขียวจาก Dr. Christine Lemaitre, CEO of German Sustainable Building Council (DGNB) สถาบันที่ดูแลเรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีและกระบวนการก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Home พร้อมนำพลังงานทดแทนมาใช้ในบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ และยังเป็น Smart home คือบ้านที่ทันสมัย Safety Home บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัย พร้อมเลือกใช้วัสดุภายในบ้านที่คำนึงถึงสุขภาพและผู้สูงอายุ Healthy Home โดย พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกในเอเชียที่ได้หนังสือรับรองบ้านอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานสถาบันระดับโลกจากเยอรมันในระดับ Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของสถาบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังนำเทคโนโลยีและแนวความคิดเหล่านี้มาพัฒนาการออกแบบบ้านต่อไป