LH ร่วมกับ LH Bank ออกแคมเปน สินเชื่อบ้าน ชูดอกเบี้ย 399 คงที่นาน 5 ปี | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

คุณวิทย์ ตันติวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และคุณจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ขวา) ร่วมออกแคมเปญพิเศษ “สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยดี๊ดี ฟรีทุกอย่าง” โดยสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ คือ อัตราดอกเบี้ย 3.99% คงที่นานถึง 5 ปี ฟรีทุกค่าใช้จ่าย (ค่าประเมิน ค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 1ปี และค่าอากรแสตมป์) และวงเงินกู้สูงสุด 100% ซึ่งสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ทุกโครงการทั่วประเทศ โดยได้รับอนุมัติและเบิกเงินกู้ภายในวันนี้ – 30 กันยายน 2560