วันนี้(27/06/2560) ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติให้ก่อสร้างโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานครบนที่ดินราชพัสดุเลขที่ทะเบียน กท.3275 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ และยังได้อนุมัติให้สามารถดำเนินการคัดเลือกเอกชนได้ โดยไม่ใช้วิธีประมูลตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพราะไม่ต้องการให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่

ครมอนุมัติสร้าง หอชมเมืองกรุงเทพมูลค่ากว่า46พันล้าน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

อาคารตั้งอยู่ริมแม่น้ำบริเวณซอยเจริญนคร7 ถนนเจริญนคร กทม. บนเนื้อที่กว่า 4ไร่ เป็นอาคารสูง 459 เมตร (ความสูงระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนสูงที่สุดของยอดอาคาร )มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 22,281.70 ตารางเมตร

ครมอนุมัติสร้าง หอชมเมืองกรุงเทพมูลค่ากว่า46พันล้าน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯทั้งนี้โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบสร้างหอชมเมืองเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มีมูลค่าโครงการ 4,621 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็น ค่าการลงทุนก่อสร้าง 4,422 ล้านบาท และเป็นค่าที่ราชพัสดุ 198 ล้านบาทเศษ สำหรับแหล่งเงินทุนโครงการมาจากเงินทุนของมูลนิธิพอชมเมือง เงินกู้จากสถาบันการเงิน และเงินบริจาคจากภาคเอกชน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จะนำไปบริจาคให้องค์กรสาธารณะกุศลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์นั้นทางมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต้องเดินทางมาเยี่ยมชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะรัตนโกสินทร์ และแม่น้ำเจ้าพระยาจากมุมสูง รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และจะเป็นประโยชน์ในทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่รวบรวมเรื่องราวและสิ่งสุดยอดของไทยผ่านการจัดแสดง ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นห้องขนาดใหญ่ที่สามารถจุผู้คนเข้าชมได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีกระจกขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้โดยรอบ และมีพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ต่างๆ เช่น ห้องจัดนิทรรศการ ห้องจำหน่ายของที่ระลึก ห้องอาหาร รวมถึงพื้นที่สำหรับสาธารณะ โดยสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งเทศกาลต่างๆ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งปี

Cr:ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=xZkXmlgLJLs