โครงการลงทุนรัฐเอกชนดันราคาที่ดินเชียงใหม่พุ่ง78เท่า | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

เมกะโปรเจกต์ภาครัฐ-การลงทุนภาคเอกชน ส่งผลราคาที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่4-5ปีพุ่ง 7-8เท่าย่านถนนนิมมานเหมินทร์ขึ้นมากสุด 3 แสนบาทต่อตร.ว.

 

 

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด(มหาชน)หรือ CRD  เปิดเผยว่า จากการที่ภาครัฐได้ทุ่มการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงการที่ได้ลงทุนไปแล้วและโครงการเมกะโปรเจกต์ในอนาคตต่างๆรวมถึงภาคเอกชนให้ความสนใจลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ราคาที่ดินปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ดินบริเวณรอบคูเมืองปรับขึ้นถึง7-8เท่าจาก 20,000-30,000 บาทต่อตารางวา(ตร.ว.)เมื่อ4-5ปีก่อนมาเป็น200,000-300,000 บาทต่อ ตร.ว.ในปัจจุบัน โดยราคาที่ดินในตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีราคาสูงสุดคือบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อยู่ที่ 300,000 บาทต่อตร.ว.

 

รูปแบบในการพัฒนาในปัจจุบันจะเป็น การปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือโรงแรมขนาดเล็ก แทนการก่อสร้างใหม่ทั้งหมด หรือการก่อสร้างคอนโดฯที่ออกแบบเป็นโลว์ไรส์  และจากการประกาศบังคับใช้ผังเมืองฉบับใหม่รวมทั้งความเข้มงวดในเรื่องEIA ทำให้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ขยายออกไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่น อำเภอหางดง อำเภอสันทราย-แม่โจ้ และอำเภอสันกำแพง  โดยโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนั้นมีทั้งซื้อเพื่อยู่อาศัยและซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่มีสัดส่วนในการเช่ามากถึง70%จาโควตาต่างชาติที่ซื้อได้ที่ 49%โครงการลงทุนรัฐเอกชนดันราคาที่ดินเชียงใหม่พุ่ง78เท่า | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯในส่วนของบริษัทฯในอนาคตมีแผนที่จะนำที่ดินสะสมในจ.เชียงใหม่ ที่มีอยู่หลายแปลง พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยแปลงแรกที่คาดว่าจะนำมาพัฒนาลำดับแรกคือ ที่ดิน 14 ไร่ บริเวณอ.แม่ริม พัฒนาเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานผ่านสถาบันการเงินของไทยและสถาบันการเงินของญี่ปุ่น เพื่อหานักลงทุนจากญี่ปุ่นมาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว หรือาจจะพัฒนาเองและญี่ปุ่นส่งลูกค้ามาให้บริหาร นอกจากนี้ยังมีที่ดินอีก 7 ไร่ บริเวณถ.ช้างคลาน ที่อาจจะแบ่งขายให้กับหน่วยงานภาครัฐส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือจะนำมาพัฒนาในรูปแบบของการร่วมทุนกับกลุ่มทุนจีน เนื่องจากผังเมืองบริเวณดังกล่าวเป็นผังสีแดง สามารถสร้างอาคารสูงได้ หากได้พันธมิตรที่มีโนฮาวและความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างก็จะช่วยลดความเสี่ยง