An image

นายวรวุฒิ  กิตติอุดม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เค พลัส เอสเตท จำกัด พร้อมด้วย นางสาว สมสกุล หลิมศุทธพรรณ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และนายปัฐวิน วงศ์เสถียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี ลงนามในสัญญาการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยให้พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ทำหน้าที่บริหารการขายด้านอสังหาริมทรัพย์ สำหรับ โครงการ MAXXI CONDO คอนโดฯ นวัตกรรมแห่งแรกในย่านรัชโยธิน–พหลฯ34  โดยมี นางธัญลักษณ์ วิชย์โกวิทเทน , นางสาวแพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ , นางสาวสุภัชชา ปิตินันท์ ,และนายโอภาส ถิรปัญญาเลิศ  ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ธนาคารเกียรตินาคิน อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา

1.       นายปัฐวิน วงศ์เสถียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2.       นางสาวสุภัชชา ปิตินันท์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท อาร์เค พลัส เอสเตท จำกัด

3.       นางสาว สมสกุล หลิมศุทธพรรณ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

4.       นายวรวุฒิ  กิตติอุดม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เค พลัส เอสเตท จำกัด

5.       นางสาวแพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อาร์เค พลัส เอสเตท จำกัด

6.       นางธัญลักษณ์ วิชย์โกวิทเทน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ บริษัท อาร์เค พลัส เอสเตท จำกัด

7.       นายโอภาส ถิรปัญญาเลิศ กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท อาร์เค พลัส เอสเตท จำกัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*