3 steps เคล็ดลับ Guildline Roadmap สู่ความสำเร็จที่จะอยู่กับคุณตลอดไป

3 steps เคล็ดลับ Guildline Roadmap สู่ความสำเร็จที่จะอยู่กับคุณตลอดไป | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯมื่อความร่ำรวยอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ยังต้องเป็นความร่ำรวยแบบยั่งยืนและมั่นคงด้วย

แพร์ขอนำเสนอ 3 steps เคล็ดลับ Guild line Roadmap สู่ความสำเร็จที่จะอยู่กับคุณตลอดไป

——————————————————————————————————————————

Step1: เริ่มต้นทำธุรกิจสร้างเงินล้าน

——————————————————————————————————————————

ในโลกแห่งการทำธุรกิจ ถ้าวันนี้เราเริ่มต้น Business model จากการตั้ง Problem Statement คือ นำเสนอสินค้าหรือบริการที่ช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

เช่น

 

> ธุรกิจเสริมความงาม ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองดูดี สวย ไม่แก่

> ธุรกิจคอนโด ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่ต้องการมีบ้าน แต่งบประมาณจำกัดไม่สามารถซื้อบ้านได้ และต้องการอยู่ในเมือง ต้องการความสะดวกสบาย

 

เมื่อเรามีสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้แล้วบวกเพิ่มความโดดเด่นและความแตกต่าง

เสริมเข้าไปด้วยจะจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  โดยเราไม่จำเป็นต้องดีกว่าคู่แข่ง

มากมาย

                     แค่เร็วกว่าหรือดีกว่า แค่ 1 ก้าวก็เพียงพอแล้ว แค่ 1 ก้าวก็ชนะแล้ว

 

4 ปัจจัย สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างประสบความสำเร็จ คือ

1. Core Value :

คุณค่าของสินค้าหรือบริการ ธุรกิจคุณจะต้องตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้ได้

 

2. Pricing :

การตั้งราคาสินค้าควรจะเป็นราคาที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้ามากกว่าราคาที่

ลูกค้าจ่าย ไม่สำคัญว่าสินค้านั้นจะราคาเท่าไหร่ จะถูกหรือแพง เพราะไม่ใช่ประเด็นชี้วัดว่าของชิ้นนั้นถูก

หรือแพง ถ้าสิ่งที่ลูกค้าได้รับมากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง จะเพิ่มความประทับใจได้มาก

 

3. Quality :

สินค้าและบริการจะต้องมีคุณภาพที่ดี และสม่ำเสมอ

 

4. Purchase & Repurchase  :

ลูกค้าใช้สินค้าและบริการ มีการซื้อซ้ำหรือบอกต่อ

 

——————————————————————————————————————————

Step 2: ต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการสร้างพอร์ทการลงทุนในสินทรัพย์

——————————————————————————————————————————

ผลกำไรที่ได้มาในรูปของกระแสเงินสด สามารถแบ่งไปใช้ได้ในหลากหลายทาง เช่น นำไปใช้ต่อยอดหรือขยายการลงทุนในตัวธุรกิจเอง หรือ จะนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจ แต่ทั้งนี้ควรที่จะแบ่งปันเงินสดส่วนหนึ่งนี้ที่ได้จากการทำธุรกิจไปต่อยอดสร้างความมั่งคั่งอีกส่วนด้วย

 

การลงทุนในสินทรัพย์ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย เช่น ที่ดิน คอนโด ตึกแถว กองทุน เป็นต้น การลงทุนแต่ละประเภทมีผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเชี่ยวชาญในแต่ละบุคคล

 

Shortcut ที่สามารถช่วยได้คือ การปรึกษาผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยบริหาร จัดพอร์ตการลงทุนให้ ทั้งจากธนาคาร หรือ กองทุนต่างๆก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

 

——————————————————————————————————————————

Step 3: การต่อยอดธุรกิจ และ สินทรัพย์ทั้งหมดให้ยั่งยืน ผ่านช่วงอายุคน จาก Generationsสู่ Generations

——————————————————————————————————————————

 

เพราะบางธุรกิจไม่ได้เริ่มมาจากคนรุ่นเดียว แล้วหยุดกิจการไป แต่ดำเนินธุรกิจจากรุ่น แล้วถ่ายทอดสู่รุ่นต่อๆไป ทั้งตัวธุรกิจเอง สินทรัพย์ ผ่านการบริหารจัดการทางการเงิน มรดก ซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากในส่วนนี้จะมีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ การเงิน มาเกี่ยวข้องหากมีความรู้หรือได้ผู้รู้ที่มาช่วยวางแผนตั้งแต่ต้นแบ้วดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนก็จะช่วยส่งต่อความมั่งคั่งให้มั่นคงต่อไป

 

ทั้ง 3 steps นี้เป็น roadmap สู่เส้นทางความสำเร็จ “Philosophy of Success” ที่อยากจะแชร์ให้นักธุรกิจทุกๆท่านเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนค่ะ