รองนายกฯ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ดันGDPปีนี้โตกว่า3-4%เร่งเครื่องลงทุนโครงการขนาดใหญ่-อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน-สมาร์ทฟาร์มเมอร์-งบจังหวัด

 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ “2560จุดเปลี่ยนประเทศไทย”ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี2559 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่า มั่นใจอัตราการขยายตัวของ GDP ปีนี้มีโอกาสเติบโตได้เกิน3-4% เพราะในปี2559ที่ผ่านมาภาครัฐบาลได้วางรากฐานและมีการปฎิรูปในด้านต่างๆไว้รองรับแล้วและในปีน้ก็จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยปัจจัยที่ช่วยเอื้อให้GDPเติบโตสินค้าภาคการเกษตรรวมถึงการบริโภคก็เริ่มปรับตัวดีขึ้น ภาคการท่องเที่ยวก็กลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ อีกทั้งรัฐบาลเองก็ได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อบูรณาการในระดับจังหวัด ดังนั้นสิ่งสำคัญ ก็คือจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น โดยเฉพาะความมั่นใจทางการเมืองที่มีผลต่อการลงทุนนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้น

 

โดยสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนในปี 2560 นั้นจะประกอบด้วย 4 เรื่องสำคัญๆ ดังนี้ 1. Digital Economy ที่จะต้องเดินหน้าเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำที่จะผลักดันการลงทุนอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ระดับหมู่บ้าน ซึ่งรัฐบาลได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับดำเนินการในส่วนนี้ไว้ 1.5หมื่นล้านบาท

 

2.การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ โครงการแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ที่จะเป็นแหล่งการก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆและสร้างแหล่งงาน ซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะปรับแก้กฎระเบียบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี้ จะเป็นจุดที่ทำให้ประเทศแข่งขันได้ในระดับโลก

 

3. การพัฒนาด้านการเกษตร โดยรัฐบาลจะเน้นให้เกิด สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ กล่าวคือต้องหาหัวขบวน ด้วยการส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีผู้นำที่มีความรู้ทาง e-commerce และ digital เพื่อต่อยอดสินค้าการเกษตร สร้างแบรนด์ของตนเอง รวมถึงการต่อยอดด้านโลจิสติกส์ดิวย

 

และ 4.รัฐบาลจะเน้นการกระจายงบประมาณลงสู่ระดับจังหวัดมากขึ้น โดยรัฐบาลมีแผนงานใช้งบกลาง 1 แสนล้านบาทในการกระจายไปตามกลุ่มจังหวัดให้แต่ละพื้นที่คิดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของตนเองแทนการสั่งการจากส่วนกลาง และในปีงบประมาณ 2561 จะมีการเพิ่มเม็ดเงินกลุ่มจังหวัดมากขึ้นขณะเดียวันก็จะลดงบในส่วนกลางให้น้อยลง

 

เพื่อผลักดันให้ทุกโครงการเกิดและอยูได้อย่างยั่งยืน ก็จะลงไปตรวจและดูความคืบหน้าในแต่ละโครงการมากขึ้น ส่วนโครงการขนาดใหญ่ รัฐบาลให้มีการทำงานผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดอง โดยในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคมนี้นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมเพื่อผลักดันโครงการ EEC และการจัดสรรงบกลางลงสู่ระดับจังหวัด

 

“เวลาเรามีไม่มาก แต่เราจะทำให้ดีที่สุด และจะขับเคลื่อนให้ได้เพื่อสร้างโอกาส” ดร.สมคิดกล่าวพร้อมกับกล่าวย้ำว่า  รัฐบาลจะเน้นผลักดันในเรื่องของจุดเปลี่ยนประเทศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้ง ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ความครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร, การค้า, อุตสาหกรรม และภาคการเงิน เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*