บทความนี้ขอพูดถึงการขยายตัวของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 – ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2559 ในแต่ละพื้นที่อีกทั้งแยกตามระดับราคาเพื่อจะได้เห็นว่าทำเลใดมีคอนโดมิเนียมระดับไหนเปิดขายมากที่สุด โดยขอแสดงให้เห็นเป็นเปอร์เซ็นต์การขยายตัวจะได้เห็นภาพชัดเจน โดยให้จำนวนคอนโดมิเนียม ณ ตอนต้นปีพ.ศ.2554 เป็น 0 ยูนิต

การขยายตัวของคอนโดมิเนียมในแต่ละระดับราคาและทำเล | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯการขยายตัวของคอนโดมิเนียมในแต่ละระดับราคาและทำเล | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯหมายเหตุ: พิจารณาจากราคาขายเริ่มต้น และเป็นราคาตอนเปิดขายเท่านั้น

 

จากตารางที่รวบรวมมาจะพบว่าคอนโดมิเนียมราคาแพง และราคาถูกนี่แยกกันอย่างชัดเจนมาก คอนโดมิเนียมที่มีราคาขายต่ำกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรนี่ขยายตัวมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นนอก นอกพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายปัจจุบัน แม้ว่าจะมีโครงการในกลุ่มนี้เปิดขายในทำเลอื่นๆ บ้างแต่ว่าเทียบไม่ได้กับการเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นนอก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นนอกมีการขยายตัวค่อนข้างมากอีกอย่างคือการที่เส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเส้นทางต่างๆ เป็นตัวสร้างความน่าสนใจและมีผลทำให้คอนโดมิเนียมในระดับราคา 50,001 – 100,000 บาทต่อตารางเมตรมีอัตราการขยายตัวมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมามากกว่าทุกระดับราคารวมกันซะอีก โดยเฉพาะตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 เป็นต้นมา เพราะโครงการคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างอยู่ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคานี้ แต่ก็มีไม่น้อยที่เปิดขายในราคามากกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรทำให้มีอัตราการขยายตัวมากเช่นกัน

 

ในขณะที่พื้นที่เมืองชั้นในมีคอนโดมิเนียมทุกระดับราคาที่มากกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรเปิดขายมากที่สุดตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในระดับราคาที่มากกว่า 150,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นมา ในขณะที่กลุ่มระดับราคา 150,001 – 200,000 บาทต่อตารางเมตรจะมีบางส่วนที่เปิดขายในพื้นที่รอบเมืองด้านทิศเหนือในพื้นที่ตามแนวถนนรัชดาภิเษก และพหลโยธิน โดยที่กลุ่มที่ราคาขายมากกว่า 300,000 บาทต่อตารางเมตรมีอยู่ใน 2 พื้นที่ด้วยกัน คือ พื้นที่เมืองชั้นใน และกรุงเทพมหานครรอบนอก (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอกมีจำนวนยูนิตมากกว่าในพื้นที่เมืองชั้นในเกือบ 2 เท่า

 

คอนโดมิเนียมที่มีราคาขายเริ่มต้นมากกว่า 300,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปเริ่มเปิดขายในปีพ.ศ.2558 และได้รับการตอบรับที่ดีในระดับหนึ่ง แม้ว่าอาจจะมีคนไทยเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่มีศักยภาพซื้อคอนโดมิเนียมในระดับนี้ได้ แต่ผู้ประกอบการก็พยายามหากำลังซื้อจากต่างชาติเข้ามาทดแทนกำลังซื้อคนไทยที่อาจไม่เพียงพอในโครงการ พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นนอกจะยังคงเป็นพื้นที่ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมขยายตัวมากที่สุดต่อไปอีกหลายปีตราบใดที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ ยังคงมีการขยายตัวต่อเนื่องแบบที่ทางรัฐบาลวางแผนไว้ คอนโดมิเนียมในระดับราคามากกว่า 200,000 บาทต่อตารางเมตรก็คงอยู่ในพื้นที่เมืองชั้นในมากที่สุดต่อไปแต่ในพื้นที่อื่นๆ อาจจะมีสัดส่วนที่มากขึ้นในอนาคต