พาชม D-Town เมืองใหม่ใกล้สวนเสือศรีราชา ใกล้นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง พาชมอาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ซึ่งเป็น product ที่ตอบโจทย์นักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะจัดแบ่งห้องย่อยๆไว้ให้เรียบร้อย พร้อมทางขึ้นลงแยกส่วนตัว และภายในโครงการยังมี Porto market Lifestyle mall ชื่อดัง Portochino ขนาดย่อมๆ ยกมาตั้งไว้ภายในโครงการด้วยทีเดียว