prop2morrow

INFLUENCER

 

ศิรประภา รักษ์สุจริต

ผู้เชี่ยวชาญ ตลาดอสังหาฯ ภาคตะวันออก
 

ภญ.พิมมาศ บวรวิญญานันท์

เภสัชหญิง ที่หลงไหลการลงทุนในอสังหาฯ
 

ดร.กุลเดช สินธวณรงค์

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท จาร์เค็น จำกัด
 

นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ (หมอตั้ม)

อายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุและ ผู้ร่วมก่อตั้ง Health at home : บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน